wtorek, 4 kwietnia 2017

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZEPoznań, 29 marca 2017 r.
Zarząd ROD im. Hanki Sawickiej w Poznaniu zaprasza wszystkich Działkowców będących członkami PZD na
walne zebranie sprawozdawczE
które odbędzie się w sobotę, dnia 22 kwietnia 2017 r. w świetlicy ROD.
Początek obrad w I terminie o godzinie 14.30, w II terminie o godzinie 15.00.
Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej będą wyłożone do wglądu w sobotę 08 kwietnia 2017 r. w godzinach 10.30-13.30 w świetlicy ROD.
Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego:
1.      Otwarcie zebrania.
2.      Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
3.      Zatwierdzenie porządku obrad.
4.      Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
5.      Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
6.      Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2016 r (merytoryczne i finansowe).
7.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016 rok.
8.      Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2016 r. wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
9.      Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2017 rok.
10.   Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
11.   Dyskusja.
12.   Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2016 r.
13.   Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016
14.   Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 r.
15.   Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na okręgowy zjazd delegatów PZD *.
16.   Wybory:
a)      Zarządu ROD,
b)     Komisji Rewizyjnej ROD,
c)      Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD*.
17.   Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2017r.
18.   Uchwalenie planu pracy i preliminarza finansowego na 2017  r.
19.   Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
20.   Sprawy różne.
21.   Zakończenie obrad.

Tylko w przypadku wyborów uzupełniających.


                                                                                            Zarząd

wtorek, 28 marca 2017

Otwarcie wody

Zarząd ROD im. H. Sawickiej informuje, że otwarcie wody na nowy sezon nastąpi w dniu 08.04.17 r.


Magdalena Krzyżaniak

środa, 5 października 2016

Zamknięcie wody

Zarząd ROD im. H. Sawickiej informuje, że zamknięcie wody na czas jesienno-zimowy nastąpi w dniu 22.10.2016r.

Magdalena Krzyżaniak

Odczyty liczników wody

Zarząd ROD im. H. Sawickiej informuje, że w dniu 17.10.2016 nastąpi odczyt liczników wody przez Gospodarza ROD. Osoby, które nie mogą być obecne w tym dniu w ogrodzie prosimy o indywidualny kontakt z Gospodarzem pod nr tel: 502 298 084

Magdalena Krzyżaniak
Prezes Zarządu ROD

niedziela, 26 czerwca 2016

Opłaty za wywóz śmieci

W odpowiedzi na liczne pytania dotyczące wywozu śmieci, chciałabym rozwiać Państwa wątpliwości. Roczna stawka za wywóz śmieci od jednej działki to 96 zł. Jest to opłata od stycznia 2016 do grudnia 2016. Aby uniknąć konieczności zbierania opłat w styczniu, kiedy niewiele osób jest na ogrodzie, walne zebranie zadecydowało o zbieraniu od razu 50% opłaty za rok 2017, co pozwoli uregulować płatności z GOAPem do czerwca 2017. Stąd łączna wysokość opłaty za śmieci to 144 zł.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt, bardzo chętnie na nie odpowiem.
Magdalena Krzyżaniak
Prezes Zarządu ROD.

poniedziałek, 30 maja 2016

Nowe broszury informacyjne

Krajowa Rada PZD wydała kolejne broszury informacyjne.  Tym razem dotyczą bardzo aktualnych tematów związanych z kleszczami, ślimakami i warzywami.

Broszury zostały wyłożone w gablocie przy świetlicy, zachęcamy do zapoznania się z nimi. 
 
Pierwsza  z nich dotyczy tegorocznej inwazji kleszczy. Pajęczaki te mogą przenosić groźne bakterie i choroby, w tym kleszczowe zapalenie mózgu i boreliozę, która może „pustoszyć” organizm nawet wiele lat, zanim zostanie zdiagnozowana.  W broszurze znajdują się niezbędne informacje, jak ustrzec się przed tymi pasożytami.

Kolejna broszura podejmuje temat równie aktualny - wszędobylskie ślimaki. Są one ważną częścią ekosystemu działkowego i w ograniczonej liczbie są dla działkowców pożyteczne. Ich nadmierna ilość bywa jednak uciążliwa. W broszurze dowiecie się wszystkiego, co warto wiedzieć o tych bezkręgowcach i jak sobie z nimi radzić.

Trzecia broszura dotyczy uprawy warzyw. Możemy dowiedzieć się z niej m.in. dlaczego warto uprawiać warzywa na działkach, jakie są nowe metody uprawy i jak sobie z nimi radzić, a także jak je pielęgnować, by uzyskać dobre zbiory.
Zachęcamy do czytania.

Broszury zostały przygotowane przez wydawnictwo „działkowiec”, które specjalizuje się w tematyce ogrodniczej. Koszty druku zostały pokryte ze środków Funduszu Oświatowego Krajowej Rady PZD. Zachęcamy działkowców do korzystania z przygotowanych wydawnictw.